FőoldalVíz Keretirányelv bemutatása
Főoldal - A VKI bemutatása

Víz Keretirányelv bemutatása

Ez a felismerés vezetett az Európai Unió „Víz Keretirányelvének” (VKI) a kidolgozásához, mely 2000-ben lépett hatályba az EU tagországaiban. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta Magyarországra nézve is kötelező a Víz Keretirányelvben előírt feladatok végrehajtása. Így vizeink megóvását, állapotuk folyamatos javítását ma már nemcsak a józanész diktálja, hanem törvényben előírt kötelessége is az államnak, a közigazgatási intézményeknek, sőt minden egyes állampolgárnak.
A Víz Keretirányelv célja, hogy 2015-re a felszíni (folyók, patakok, tavak) és felszín alatti víztestek „jó állapotba” kerüljenek. A keretirányelv szerint a „jó állapot” nemcsak a víz tisztaságát jelenti, hanem a vízhez kötődő élőhelyek minél természetesebb állapotát, illetve a megfelelő vízmennyiséget is. A jó ökológiai állapot eléréséhez szükséges intézkedéseket azonban össze kell hangolni az árvízi vagy belvízi védekezéssel, a településfejlesztési elképzelésekkel, legyen szó szennyvízkezelésről, az ivóvíz kérdéséről, vagy a vízi közlekedés esetleges fejlesztési elképzeléseiről. A különböző tervek összehangolását csak úgy lehet elérni, ha az önkormányzatok, a területen működő különböző érdekcsoportok (természetvédő szervezetek, horgászok, gazdák, stb.) is részt vesznek az  intézkedések tervezési folyamatában.  E cél érdekében a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium irányításával, együttműködve más tárcákkal (pl. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal) 2009. végére el kell készülnie az egész országra kiterjedő vízgyűjtő-gazdálkodási tervnek. A tervezés előkészítése 2004-ben indult el Magyarországon. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium irányításával  elkészült a magyarországi víztestek feltérképezése, és különböző típusokba sorolása. Majd megvizsgálták, hogy az emberi tevékenységek milyen hatással vannak a vizekre, valamint számba vették, hogy mely területek képviselnek különleges értéket. Az eddigi és a jövőbeli vizsgálatok eredményeire támaszkodva lehet majd meghatározni, hogy milyen intézkedések szükségesek ahhoz, hogy vizeink 2015-re valóban jó állapotba kerüljenek.
A Víz Keretirányelv ugyanakkor azt is előírja, hogy a társadalomnak is aktívan részt kell vennie a cél eléréséhez szükséges intézkedések megtervezésében és végrehajtásában. A VKI bevezetésének következő lépése tehát egy társadalmi véleményezési szakasz is egyben. Ennek során a helyi érintettek és érdekeltek csoportjai és szervezetei megismerhetik a kiinduló állapotot, elmondhatják véleményüket, bekapcsolódhatnak az édesvizek használatára vonatkozó tervezési folyamatba. Hiszen ahhoz, hogy a vizek kínálta sokrétű lehetőségek valóban kihasználhatóak legyenek, a tervezőknek ismerniük kell az emberek elképzeléseit is saját lakókörnyezetükről.

További információk: www.euvki.hu


A mintaterületi társadalom bevonás konzultációs anyaga

Megjelent a mintaterületi társadalom bevonás els? konzultációs anyaga. Kérjük véleményezze!

  letöltés

 
IMPRESSZUMKONTAKT,INFÓAJÁNLOTT OLDALAKCOPYRIGHT