Főoldal

Általános bemutatás

A Víz Keretirányelv végrehajtásának elősegítése II. fázis című, 2004-016-689-02-03 sorszámú projekt EU támogatás segítségével, a KvVM Fejlesztési Igazgatósága irányításával valósul meg. A kidolgozó az ÖKO Rt. által vezetett konzorcium (tagjai: Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék; VTK Innosystem Víz-, Természet- és Környezetvédelmi Kft.; ARCADIS Euroconsult BV).

A projekt célja a Víz Keretirányelv gyakorlati alkalmazása és végrehajtásának támogatása Magyarországon, a 2009-ig elkészítendő vízgyűjtő-gazdálkodási tervek műszaki és természettudományos, gazdasági, valamint a társadalom bevonás, PR, informatika területen történő előkészítése, valamint a 2010-ig megvalósítandó teljes költségmegtérülést biztosító árpolitika megalapozása. A konkrét vizsgálatok eredményeit országosan, a tervezés során használható útmutatókba kell foglalni.

Három egymással összefüggő feladatot kell megoldani.

Az első feladat gazdasági elemzésre vonatkozó módszertan és útmutató kidolgozása a költséghatékonyság szempontjából legkedvezőbb intézkedési programok kiválasztására és a költség-visszatérülés vizsgálatára. El kell készíteni 2015-ig a gazdálkodási, vízgazdálkodási előrejelzést. A gazdasági elemzés alapvető információkat szolgáltat a társadalom számára a várható költségekről és eredményekről.

A második feladat a vízgyűjtő-gazdálkodási terv mintaprojekt megvalósítása. A mintaprojektnek be kell mutatnia a magyarországi vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése során - a lehető legtöbb problémára és intézkedési lehetőségre - az alkalmazandó gazdasági elemzési módszereket és modelleket módszertani segédleteken keresztül, konkrét intézkedési programokkal.

A harmadik feladat részletes stratégia kidolgozása a társadalom bevonására vonatkozó előírások különböző szinteken történő – országos, regionális, részvízgyűjtő szintű - végrehajtására. Fontos része a munkának a társadalom bevonási módszerek alkalmazása, eszközök kipróbálása a mintaterületen


 
IMPRESSZUMKONTAKT,INFÓAJÁNLOTT OLDALAKCOPYRIGHT