FőoldalMintaterületi információkTársadalmi egyeztetés
Mintaterületi információk - Társadalmi egyeztetés

Összefoglaló

A Európai Unió Víz Keretirányelvének lényegéhez tartozik, hogy vízfolyásaink, tavaink, felszín alatti vizeink állapotának javítása érdekében számít az érintett lakosság, illetve a szélesebb társadalom aktív részvételére. Sőt, kötelezően előírja a társadalom bevonását a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés és a megvalósítás folyamataiba.
A jelenleg folyó országos, a Víz Keretirányelv bevezetését segítő projekt keretében két mintaterületen kerül sor széleskörű társadalmi konzultációra: a Felső-Tisza mentén (Tiszabecstől Tiszabercelig) és Nagykálló környékén (a Kállai főfolyás vízgyűjtőjén). Ezen a két területen a lakosság és az érintett csoportok már a kezdetektől bekapcsolódhatnak a mintaprojektben dolgozó műszaki és gazdasági tervezők munkájába. Véleményükkel, hozzászólásaikkal alakíthatják környezetük, vizeik jövőjét.


A mintaterületek térképe>>

Az érintett települések listája>>


Ha Ön lakóhelye vagy munkája révén érintett, illetve érdeklődik a környezete állapota iránt, kérjük, kövesse figyelemmel és kapcsolódjon be az egyeztetési folyamatba!


A folyók, patakok, tavak állapotának javítása során már a szükséges intézkedések kidolgozásának (megtervezésének) ütemterve, munkarendje is megvitatásra kerül az érintett lakossággal. Ezután a területen tapasztalható vízgazdálkodási problémák (pl. szennyezés, belvízelvezetés, meder-átalakítás) feltárása és értékelése következik, ugyancsak aktív társadalmi részvétellel. Végül a vizek állapotának javítására tervezett intézkedéseket vitatják meg az érintettekkel a felelős hivatalos szervek.

A két mintaterületen a fent ismertetett országos folyamatot 2006. november és 2007. június között kell – egy gyorsított eljárásban - részlegesen megvalósítani. A projekt által érintett mintaterület ezáltal előnyösebb helyzetben lesz. Egyrészt az ország többi részéhez képest, itt előbb elkezdődik a problémák megvitatása és a megoldásokon való közös gondolkodás, továbbá az itt leszűrt tapasztalatok hasznos útmutatást nyújtanak az ország többi területén folyó munkák megtervezésében.

A mintaterületi munka a következő menetrend szerint alakul:

2007. január – március: TV-, rádió-, internet-, újság és plakáthirdetések a vizek védelme érdekében, konzultációra való felhívás.
2007. március: A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés ütemtervének, munkarendjének írásbeli konzultációja.
2007. április – május eleje: A legfontosabb vízgazdálkodási-, természet- és környezetvédelmi problémák összegyűjtése és megvitatása.
2007. július: A vizek állapotának javítására tervezett, különféle intézkedési lehetőségek társadalmi vitája.

A projekt jelenlegi állása >>

A mintaterületi társadalom bevonás első és második konzultációs anyagának véleményezési szakasza lezárult

Fontos tudni, hogy a műszaki és gazdasági tervező csapat a projekt keretei között a mintaterületen nem tud valamennyi, a második szakaszban azonosított problémára megoldási javaslatokat kidolgozni. Ezért a harmadik szakaszban (2007. áprilistól júniusig) csak az általuk részletesen megvizsgált esetekre vonatkozó intézkedéscsomagokat fogjuk társadalmi vitára bocsátani. A fennmaradó problémákat a Víz Keretirányelv bevezetése során a 2007. végére elkészülő teljes problématérképbe fogják a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok beilleszteni.

A projekt során a mintaterületen részletesen vizsgált problémák és területek a következők:
• Bereg:
Belvízelvezetés hatása az ökológiai állapotra (szabályozott természetes meder, mesterségesen kialakított meder, duzzasztott szakaszok).
• A Túr hazai vízgyűjtője:
A Túr folyó vízrendszerében a duzzasztás, a vízmegosztás, az árvízvédelmi töltések, a vésztározók, a szabályozott és a mesterséges meder elemzése.
• Kállai főfolyás:
Belvízelvezetés (szabályozott meder, fenéklépcsők, burkolt szakaszok, tározók) és a tározók többcélú hasznosításának hatása az ökológiai állapotra a Nyírség hátsági területein.

A széleskörűen elfogadott vízgazdálkodási intézkedések kidolgozása mellett, a mintaprojekt másik fontos célja gyakorlatban kipróbálni a társadalom bevonására kidolgozott stratégiát, és megtalálni az érintettek tájékoztatásának és bevonásának a legjobb, leghatékonyabb módjait, melyeket 2007-től az egész ország területén alkalmaznak majd a Víz Keretirányelv bevezetése során.


 
IMPRESSZUMKONTAKT,INFÓAJÁNLOTT OLDALAKCOPYRIGHT